Αντίθετα, αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς. Για το 2015 δεν προβλέπεται πλέον κανένα κίνητρο συλλογής αποδείξεων.

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Μειώνεται, από την 1-1-2015, κατά 30% η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σε φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογίζεται επί των εισοδημάτων που θα αποκτηθούν το 2015 με συντελεστές μειωμένους από το 1%-4% στο 0,7%-2,8%.

Παροχές σε είδος

Από 1-1-2015 παρακρατείται έξτρα φόρος από τους μισθούς των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν παροχές σε είδος λόγω του ότι φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Αμειβόμενοι με «μπλοκάκια» που εργάζονται ταυτόχρονα και ως μισθωτοί

Οι φορολογούμενοι που έχουν εισπράξει μισθούς αλλά και αμοιβές με «μπλοκάκια» θα φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ για τα εισοδήματα από τα «μπλοκάκια»  και ταυτόχρονα θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ.

Με τον ίδιο τρόπο θα φορολογηθούν και όσοι δουλεύουν σε έναν εργοδότη με «μπλοκάκι» αλλά δεν έχουν δηλώσει επαγγελματική έδρα το σπίτι τους.  

Σημειώνεται ότι, για τα εισοδήματα του 2013 οι μισθωτοί με έσοδα και από «μπλοκάκια» είχαν τη δυνατότητα για τα εισοδήματα αυτά να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε με την κλίμακα των μισθωτών υπό προϋποθέσεις (έως 3 εργοδότες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες και τουλάχιστον το 75% των αμοιβών προέρχεται μόνο από ένα εργοδότη) είτε με την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση ή από τόκους καταθέσεων, φοιτητές, άνεργοι μη εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ κ.λπ.)  

Οι φοιτητές, οι άνεργοι μη εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και όσοι είχαν εισοδήματα πολύ χαμηλά προερχόμενα από περιστασιακή απασχόληση ( π.χ. πρακτική άσκηση κ.λπ.), όσοι απέκτησαν χαμηλά εισοδήματα από τόκους καταθέσεων φορολογούνται:    

-με 26% από το πρώτο ευρώ των τεκμαρτών εισοδημάτων, για όσους έχουν αποκτήσει εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση

 -με 26% επί της πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος που θα προσδιορίζουν τα τεκμήρια διαβίωσης, για όσους έχουν δηλώσει μόνο εισοδήματα από τόκους.

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι αυτοί θα επιβαρύνονται και με προκαταβολή φόρου που θα προσαυξάνει κατά 75% τον κύριο φόρο εισοδήματος που θα έχει προκύψει με βάση τα τεκμήρια.

Τόκοι καταθέσεων εξωτερικού

Όσοι φορολογούμενοι, κάτοικοι Ελλάδας, διατηρούν κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού και εισπράττουν τόκους καταθέσεων, δεν χρειάζεται να πάνε στην εφορία τους για να υποβάλουν τη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα τόκων. Θα περιλάβουν τους τόκους καταθέσεων στη δήλωσή τους και στο βαθμό που δεν τους έχουν εισαγάγει στην Ελλάδα μέσω κάποιας τράπεζας, θα πληρώσουν τον φόρο 15% επί των τόκων, με την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Φορολογούμενοι που πωλούν ακίνητα

Αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2015 έως την 31η-12-2016 η εφαρμογή των ρυθμίσεων για την επιβολή φόρου στην υπεραξία που προκύπτει από τις πωλήσεις ακινήτων.

Εισοδήματα από ακίνητα

 Κλιμάκιο  Συντελεστής %    Φόρος κλιμακίου     Εισόδημα    Σύνολο Φόρου 
 12.000  11  1.320  12.000  1.320,00
 Άνω των 12.000    33      

Αν το ετήσιο εισόδημα ενός φορολογουμένου προέρχεται από ακίνητα στο σύνολό του ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του (κατά ποσοστό άνω του 50%), τότε εφόσον τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες, τα ΙΧ αυτοκίνητα και τα σκάφη που κατέχει προσδιορίζουν εισόδημα μεγαλύτερο του δηλωθέντος, το τεκμαρτό αυτό εισόδημα θα φορολογείται ως «κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα» με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και με συντελεστή 33% πάνω από τα 50.000 ευρώ.

Καταργήθηκε ο συμπληρωματικός φόρος που επιβαλλόταν μέχρι και το 2014 με συντελεστή 1,5% στα εισοδήματα τα οποία προέρχονταν από εκμισθώσεις κατοικιών μέχρι 300 τ.μ. και με συντελεστή 3% στα εισοδήματα που προέρχονταν από εκμισθώσεις κατοικιών άνω των 300 τ.μ. ή από εκμισθώσεις κτισμάτων επαγγελματικής στέγης.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι

Το φορολογητέο εισόδημα των αγροτών και των κτηνοτρόφων προσδιορίζεται από το 2014 και τα επόμενα έτη, με λογιστικό τρόπο, δηλαδή με αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών τους από τα ακαθάριστα έσοδά τους, και φορολογείται με 13% από το πρώτο ευρώ.

Οι αγρότες που θα δηλώσουν ζημιά ή μηδενικό ή εισόδημα που δεν καλύπτει τα τεκμήρια διαβίωσης, θα φορολογούνται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα με 13% από το πρώτο ευρώ.

Φορολόγηση εταιριών    

 

Εταιρία

 

Συντελεστής φόρου

 

Κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ)  

 

29%

 

Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.), κοινωνίες, αστικές εταιρείες, συμμετοχικές και αφανείς εταιρείες, συνεταιρισμοί (εκτός των αγροτικών), κοινοπραξίες και λοιπές νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 

 

 

29%

 

Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.), κοινωνίες, αστικές εταιρείες, συμμετοχικές και αφανείς εταιρείες, συνεταιρισμοί (εκτός των αγροτικών), κοινοπραξίες και λοιπές νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία

 

  • Φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ, συντελεστής 26%,
  • Φορολογητέο εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ, συντελεστής 33%

 

Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών

 

 

13%.Προκαταβολή

 

Εταιρία

 

Συντελεστής προκαταβολής

 

Κεφαλαιουχικές εταιρείες, κοινοπραξίες που δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες, συνεταιρισμοί και ενώσεις συνεταιρισμών και λοιπές νομικές οντότητες

 

100% (από 80%)
Προσωπικές εταιρείες, κοινωνίες, αστικές εταιρείες, συμμετοχικές, αφανείς και κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών

75% (από 55%) αλλά ειδικά και μόνο για τα εισοδήματα και τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015