Για τη χρήση 2011, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος συμπεριλαμβάνονται στο εκκαθαριστικό, το οποίο αποστέλεται μετά την υποβολή και εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Από τη χρήση 2012, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ειδικά για τους μισθωτούς παρακρατείται από το μισθό, ενώ το τέλος επιτηδεύματος και η εισφορά αλληλεγγύης στις περιπτώσεις που δεν έχει παρακρατηθεί από το μισθό (πχ.ελεύθεροι επαγγελματίες, κτλ) θα συμπεριληφθούν στο εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος, όπως και συνέβη και το 2011.    

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στον υπολογισμό των εισφορών οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση για διαγραφή του λανθασμένου ποσού ή τροποποιητική δήλωση και αίτηση για νέα εκκαθάριση (ανάλογα με το λάθος). Σε αυτή την περίπτωση το νέο βεβαιωθέν ποσό πληρώνεται μόνο στη ΔOY.