• Σ.& Μ. ΠΕΤΡΑ ΟΕ

  Σ.& Μ. ΠΕΤΡΑ ΟΕ

  Το λογιστικό γραφείο μας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας αναπτυσσόμαστε συνεχώς διευρύνοντας το πελατολόγιό μας, Read More
 • Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

  Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

  Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και έτσι αντιμετωπίζεται από το γραφείο μας. Αναλαμβάνουμε να διαχειριστούμε κάθε φορολογική υποχρέωση που προκύπτει από τη δραστηριότητά σας, Read More
 • Υπηρεσίες προς πολίτες

  Υπηρεσίες προς πολίτες

  Η ανησυχία των πολιτών για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα λόγω των συχνών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία και της επιβολής έκτακτων φόρων. Read More
 • Κατασκευή ιστοσελίδας για δημοσίευση ισολογισμού

  Κατασκευή ιστοσελίδας για δημοσίευση ισολογισμού

  Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, το Ν. 3190/1955 και το άρθρο 232 του Ν.4072/2012 προβλέπεται η δημοσίευση πράξεων και σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕ.Μ.Η., Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4