Πριν εγκαταλείψει κανείς την προσπάθεια για ανάπτυξη, αξίζει τον κόπο να εξετάσει αν έχει τις προϋποθέσεις να επιδοτηθεί από κάποιον φορέα.   

Οι έμπειροι σύμβουλοι επενδύσεων του Taxisland, αναλαμβάνουν  τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ένταξης της επιχείρησής σας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013  ή οποιοδήποτε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τη σχεδίαση, εκπόνηση, ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των οικονομοτεχνικών μελετών στους αρμόδιους φορείς  και τη διαχείριση επενδυτικών σχεδίων, σε περίπτωση έγκρισης, μέχρι την ολοκλήρωσή τους και την τελική εκταμίευση χρημάτων από τον αρμόδιο φορέα.

Αν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα διαθέσιμα προγράμματα επιδότησης συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να κλείσετε ραντεβού με τους σύμβουλους του Taxisland.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος