Οι εργαζόμενοι που εργάζονται πέντε ημέρες την εβδομάδα δικαιούνται : 

  1. μία (1) εργάσιμη για αποστάσεις από 200-400 χλμ,               
  2. δύο (2) εργάσιμες για αποστάσεις από 401 και πάνω,  
  3. μέχρι τρεις (3) εργάσιμες για τα νησιά           

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα δικαιούνται:

  1. μία (1) εργάσιμη για αποστάσεις από 100-200 χλμ,
  2. δύο (2) εργάσιμες για αποστάσεις από 201-400 χλμ, 
  3. τρεις (3) εργάσιμες για αποστάσεις από 401 και πάνω και για τα νησιά